เมื่อเกิดเหตุการณ์คนหาย ควรทำอะไรก่อน – หลัง

เมื่อเกิดเหตุการณ์คนหาย ควรทำอะไรก่อน – หลัง

เมื่อเกิดเหตุการณ์คนหาย ควรทำอะไรก่อน – หลัง หากเกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ เกิดขึ้นกับเรา หรือ บุคคลใกล้ ๆ ตัว สิ่งที่สำคัญสุด ที่ควรทำก่อน เป็นอันดับแรก ๆ เลย นั่นคือ การตั้งสติ ตั้งสมาธิ

เพื่อเรียบเรียงลำดับ และ วิเคราะห์เหตุการณ์ , ระยะเวลา และ บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตลอดจน ทุก ๆ สิ่ง ทุก ๆ อย่าง ที่มีความเกี่ยวข้อง กับผู้หายตัวไป ซึ่ง จะเป็นข้อมูล ให้กับองค์กร หรือ หน่วยงาน ที่จะมาช่วยเรา ในการสืบค้น

หรือ นำพาผู้สูญหาย กลับมาได้อย่าง รวดเร็วที่สุด หลังจากนั้น สิ่งที่เราควร จะปฏิบัติ คือ การไปแจ้งความคนหาย ที่สถานีตำรวจ จะมีขั้นตอน หรือ จะต้องเตรียม ตัวอย่าง เอกสาร อะไรกันบ้าง thailand private investigator

การแจ้งความคนหาย

การแจ้งความคนหาย หมายถึง การแจ้งความ ในกรณีคนหาย กับ พนักงานสอบสวน ที่สถานีตำรวจ เพื่อลงรายงาน บันทึกประจำวันไว้ เพื่อเป็นหลักฐาน และ เพื่อดำเนินการ ตามขั้นตอน ในการสืบค้น ของระเบียบการ ตำรวจ เกี่ยวกับ คดีของคนหาย พลัดหลง ต่อไป

ข้อแนะนำ ก่อนที่จะไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ

 1. ครอบครัวคนหาย จะต้องตรวจสอบข้อมูล อย่างละเอียดก่อน เพื่อเป็นการยืนยัน ว่า คนหาย ได้หายออกจากบ้านไปจริง ๆ โดยไม่มี กรณีที่ต้องสงสัยว่า ติดธุระ หรือ ไปที่อื่น ๆ ซึ่งเป็นเหตุ จะทำให้ ต้องกลับบ้าน ได้ผิดเวลา โดยข้อมูลดังกล่าว ควรตรวจสอบ หรือ สอบถาม จากเพื่อนสนิท หรือ คนที่คิดว่า จะทราบข้อมูล การเคลื่อนไหว ของผู้หาย เป็นครั้งสุดท้าย ก่อนที่จะขาดการติดต่อไป
 2. ควรตรวจ สอบทรัพย์สิน หรือ สิ่งของสำคัญ ของมีค่า ของผู้หาย ว่าได้มีการนำติดตัวไปด้วย หรือไม่ ควรตรวจสอบว่า มีการเก็บเสื้อผ้า หรือ ทิ้งหลักฐานอื่น ๆ ไว้หรือไม่ เช่น ทิ้งจดหมายสั่งลา ไว้หรือไม่ เพื่อเป็นข้อมูล และ พยานหลักฐาน ในการยืนยันว่า ผู้หาย ได้หายออกจากบ้านไปจริง ๆ
 3. ตั้งสติ และ ไล่ลำดับเหตุการณ์ ทั้งหมดที่เกิดขึ้น ก่อนการหายไป และ เหตุการณ์ ที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้อง กับการหายตัวไป โดยครอบครัว อาจจะเขียนลำดับ ของเหตุการณ์ ลงในกระดาษ เพื่อที่จะได้ง่าย ต่อการเรียงลำดับเหตุการณ์ อย่างเป็นขั้น เป็นตอน และ มีความชัดเจน อีกทั้ง เมื่อไปแจ้งความ ที่สถานีตำรวจ เมื่อนำข้อมูลดังกล่าว ไปให้กับทาง เจ้าหน้าที่ตำรวจ สามารถอ่านได้ทันที เพื่อป้องกัน การทำให้ข้อมูล สับสน และ อาจจะตกหล่นไป ในประเด็นที่ มีความสำคัญ

เอกสารสำคัญ ที่ต้องเตรียมไปแจ้งความ

 • เอกสารของผู้แจ้งความ
 1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทาง กรณีที่เป็น ชาวต่างชาติ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสารเกี่ยวกับคนหาย
 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. ภาพถ่ายคนหาย ควรเป็นภาพ ที่ถ่ายไว้ล่าสุด , มองเห็นลักษณะ รูปร่าง หน้าตา ได้อย่างชัดเจน มากที่สุด
 4. ใบสำคัญ ทางราชการอื่น ๆ (ถ้ามี)

ขั้นตอนของการแจ้งความคนหาย

เมื่อเตรียมหลักฐาน หรือ เอกสารต่าง ๆ รวมทั้ง พร้อมแล้ว ก็ดำเนินการ แจ้งความ ตามขั้นตอน ดังนี้

 1. เข้าพบกับ เจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวน เพื่อให้สอบถามรายละเอียด และ สอบปากคำ ผู้แจ้ง เกี่ยวกับข้อมูล ของคนหาย
 2. เสมียน ประจำวันคดี ทำการลงบันทึกประจำวัน
 3. พนักงานสอบสวน มอบสำเนาบันทึกประจำวัน ให้แก่ผู้แจ้ง (ในกรณีที่พนักงานสอบสวน ไม่ได้มอบสำเนาบัตรบันทึกประจำวัน ดังกล่าว ให้กับผู้แจ้งความ ทางผู้แจ้งต้องร้องขอ)
 4. ให้ผู้แจ้ง ขอชื่อ และ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ของหนักงานสอบสวน ที่ได้รับแจ้งความไว้ด้วย เพื่อเป็นการประสานงาน ในการสอบถาม ความคืบหน้า

ส่วนใหญ่ เรามักจะได้ยินว่า ถ้าคนหาย หายไปยังไม่ครบ 24 ชั่วโมง ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ จะไม่รับแจ้งความใด ๆ ซึ่งใน ความเป็นจริงแล้ว ความคิดนี้ เป็นความเข้าใจ ที่มีความคลาดเคลื่อน

เนื่องจาก ตามข้อกฎหมายแล้ว ในระเบียบการตำรวจ เกี่ยวกับคดี เรื่อของงคนหาย พลัดหลง ไม่ได้กำหนด หลักเกณฑ์ว่า ต้องหายไป เกินกว่า 24 ชั่วโมง จึงจะสามารถแจ้งความได้ …

แต่ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจ อาจใช้ดุลพินิจ ในการไม่รับแจ้งความได้ ใน กรณีที่ไม่สมควรแก่เหตุ เช่น การกลับบ้านช้า จากเวลาปกติ ที่เคยกลับ เพียง 2 ถึง 3 ชั่วโมง ยังไม่มีเหตุผล ที่เพียงพอ ต่อการแจ้งความ เนื่องจากผู้หาย อาจจะติดธุระ หรือ มีเหตุจำเป็น ในเรื่องอื่น ๆ จึงทำให้กลับบ้าน ล่าช้ากว่าเวลาปกติ เป็นต้น

ดังนั้น การแจ้งความคนหาย จึงสามารถ แจ้งความได้ตลอดเวลา ไม่จำเป็นจะต้อง รอให้หายไป ครบ 24 ชั่วโมง แต่อย่างใด อีกทั้ง ถ้าเป็นกรณีเร่งด่วน เช่น เด็ก คนชรา หรือ ผู้ป่วยที่มีอาการ ทางสมอง หายออกจากบ้านไป สามารถแจ้งความ เพื่อขอความช่วยเหลือ จากเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ทันที จ้างนักสืบ

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *