เปิดสะพานพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ณ วัดป่าดาราภิรมย์

เปิดสะพานพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ณ วัดป่าดาราภิรมย์

เปิดสะพานพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ณ วัดป่าดาราภิรมย์ วันนี้ (22 ส.ค. 64) เวลา 13.00 น. พระเดชพระคุณ พระพรหมมงคลวัชโรดม (หลวงปู่โอภาสโอภาโส) เจ้าอาวาสวัดจองคำ พระอารามหลวง จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยพระเดชพระคุณ พระราชวิสุทธิญาณ (ฤทธิรงค์ ญาณวโร) เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง

เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ – ลำพูน – แม่ฮ่องสอน (ธรรมยุต) และนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดสะพานพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ณ วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับ สะพานพระราชชายาเจ้าดารารัศมี เป็นสะพานที่ดำเนินการก่อสร้างโดยแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่

โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ตามโครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว

กิจกรรมหลักก่อสร้างสะพานข้ามคลองชลประทานเข้าวัดป่าดาราภิรมย์ ขนาดสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 8 เมตร ทางเท้าข้างละ 2 เมตร ความยาว 5 เมตร ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสะดวก ความปลอดภัยในการเดินทางแก่ประชาชน และนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชม

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *