เตือน โรคและภัยสุขภาพ ที่มากับฤดูหนาว ของประเทศไทย

เตือน โรคและภัยสุขภาพ ที่มากับฤดูหนาว ของประเทศไทย

เตือน โรคและภัยสุขภาพ ที่มากับฤดูหนาว ของประเทศไทย ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ว่า ในช่วงต้นเดือน พฤศจิกายน นี้ ประเทศไทย จะเริ่มเข้าสู่ ฤดูหนาว ซึ่งเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมานั้น ไฮโล

เริ่มมีมวลอากาศเย็นลง มาทางภาคเหนือ และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน ซึ่งอากาศที่หนาวเย็น อาจจะทำให้ ร่างกายปรับตัวไม่ทัน เสี่ยงต่อการเจ็บป่วย ได้ง่าย

ทั้งนี้ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จึงได้ออกประกาศ เรื่องการป้องกันโรค และภัยสุขภาพ ที่อาจเเกิดขึ้น ในช่วงฤดูหนาว ของประเทศไทย พ.ศ. 2564 โดยแบ่งออก เป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

เตือน โรคและภัยสุขภาพ ที่มากับฤดูหนาว

 • โดยกลุ่มที่ 1 โรคติดต่อ ระบบทางเดินหายใจ ได้แก่
 • โรคไข้หวัดใหญ่ สามารถติดต่อ จากการไอ จาม หรือ สัมผัสสิ่งของ ที่มีเชื้อร่วมกัน หากได้รับเชื้อแล้ว จะมีอาการไข้ ไอแห้ง ๆ ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ เยี่อบุโพรงจมูก อักเสบ และเจ็บคอ
 • โรคปอดอักเสบ เกิดจาก การติดเชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส และเชื้อราบางชนิด ที่ถุงลมปอด จากการหายใจ หรือ สัมผัสละอองฝอย จากน้ำมูก น้ำลาย ที่ปนเปื้อนเชื้อ
  จะมีอาการไข้ ไอ หายใจหอบเหนื่อย อาการดังกล่าว มักเป็นเฉียบพลัน และพบได้ ในทุกกลุ่มอายุ แต่จะมีอาการรุนแรง ในผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง และมีโรคประจำตัว

โดยทั้งสองโรคนี้ สามารถป้องกัน ได้ด้วยการรักษาสุขภาพ ให้แข็งแรง หมั่นล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำ และ สบู่ หรือ แอลกอฮอล์เจล ไม่ใช้ของส่วนตัว ร่วมกับผู้อื่น และสวมหน้ากากผ้า หรือ หน้ากากอนามัย ทุกครั้ง เมื่อออกนอกบ้าน ซึ่งวิธีดังกล่าว สามารถป้องกัน เชื้อไวรัสโควิด – 19 ที่กำลังแพร่ระบาด ในขณะนี้ ได้อีกด้วย

 • กลุ่มที่ 2 โรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ำ ได้แก่
 • โรคอุจจาระร่วง เกิดจาก การรับประทานอาหาร หรือ น้ำที่ไม่สะอาด มีการปนเปื้อนของ เชื้อโรค
  จะมีอาการถ่ายเหลว มากกว่า 3 ครั้งขึ้นไป ใน 1 วัน อาจมีไข้ หรือ อาเจียน ร่วมด้วย ซึ่งสามารถ ป้องกันได้โดย การดูแลสุขอนามัย ดื่มน้ำสะอาด ๆ และรับประทานอาหาร ที่ปรุงสุก และสะอาด ๆ
 • กลุ่มที่ 3 โรคติดต่อที่สำคัญอื่น ๆ ในช่วงฤดูหนาว ได้แก่
 • โรคหัด เกิดจาก การหายใจ เอาละอองอากาศ ที่ปนเปื้อน เชื้อไวรัส จากการไอ จาม ของผู้ป่วย หรือ พูดคุยกัน ในระยะใกล้ ๆ
  หากป่วย อาการจะคล้ายกับ ไข้หวัดธรรมดา แต่จะมีไข้สูง ตาแดง และแฉะ และมีผื่นนูนแดง ขึ้นติดกัน เป็นปื้น ๆ ปัจจุบัน ไม่มียารักษาจำเพาะ แต่มีวัคซีน ที่สามารถป้องกันได้ โดยต้องฉีดเข็มแรก ตอนช่วง อายุ 9 ถึง 12 เดือน เข็มสอง ตอนอายุ 1 ปีครึ่ง
 • และกลุ่มที่ 4 ภัยสุขภาพ การเสียชีวิต ที่เกี่ยวเนื่องจาก ภาวะอากาศหนาว โดยไม่ทราบสาเหตุ ส่วนใหญ่ เกิดจาก ภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน เนื่องจาก ไม่มีเครื่องนุ่งห่ม หรือ เครื่องห่ม กันหนาว ที่เพียงพอ ในพื้นที่อากาศหนาว และมีประวัติ การดื่มสุรา อยู่เป็นประจำ

ดังนั้น ควรเตรียมเครื่องนุ่งห่ม กันหนาว ให้พร้อม และเพียงพอ และงดการดื่ม เครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ พร้อมทั้ง ดูแลร่างกาย ให้แข็งแรง ออกกำลังกาย และรับประทานอาหาร ที่มีประโยชน์

Therefore, prepare enough winter clothing and refrain from drinking alcoholic beverages, while taking care of your body to be healthy, exercising and eating. useful

ในการนี้ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 / ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 และแพทย์ทหาร

จึงมีความห่วงใย ต่อข้าราชการ ทหาร ในสังกัด กองทัพ ภาคที่ 3 และ พี่น้องประชาชน ในพื้นที่ 17 จังหวัด ภาคเหนือ ที่มีปัญหา เกี่ยวกับ สุขภาพขั้นต้น

ซึ่งหากพบว่า ตนเอง หรือ คนรอบข้าง มีอาการบ่งชี้ หรือ สงสัยว่า มีภาวะ หรือ อาการขั้นต้น ขอให้ไปพบแพทย์

ณ โรงพยาบาลทหาร ทั้ง 10 แห่ง ในพื้นที่ภาคเหนือ หรือ โรงพยาบาล ของกระทรวงสาธารณสุข ใกล้ ๆ บ้าน เพื่อคัดกรอง วินิจฉัย และรักษาต่อไป

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *