ปภ.รายงาน ยังคงมีสถานการณ์ อุทกภัยในภาพรวม 13 จังหวัด

ปภ.รายงาน ยังคงมีสถานการณ์ อุทกภัยในภาพรวม 13 จังหวัด

ปภ.รายงาน ยังคงมีสถานการณ์ อุทกภัยในภาพรวม 13 จังหวัด เมื่อวันพุธ ที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลาประมาณ 09.30 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานอิทธิพลพายุ เตี้ยนหมู่ พายุไลออนร็อก พายุคมปาซุ และร่องมรสุม พาดผ่าน ภาคตะวันออก และภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564

ทำให้น้ำท่วมฉับพลัน น้ำล้นตลิ่ง และเกิดน้ำป่าไหลหลาก โดยปัจจุบัน ยังคงมีสถานการณ์ ในพื้นที่ 13 รวม 43 อำเภอ 352 ตำบล 2,031 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 90,367 ครัวเรือน ผู้เสียชีวิต 21 ราย จังหวัด UFABET

 • จังหวัดหนองบัวลำภู
 • จังหวัดขอนแก่น
 • จังหวัดมหาสารคาม
 • จังหวัดอุบลราชธานี
 • จังหวัดนครราชสีมา
 • จังหวัดสิงห์บุรี
 • จังหวัดลพบุรี
 • จังหวัดสุพรรณบุรี
 • จังหวัดอ่างทอง
 • จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • จังหวัดปทุมธานี
 • จังหวัดนครปฐม
 • จังหวัดปราจีนบุรี

อยู่ระหว่างการ เร่งระบายน้ำ ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับ ทางจังหวัด และหน่วยงาน ที่มีความเกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ สำรวจความเสียหาย และให้การช่วยเหลือ ประชาชน อย่างต่อเนื่อง

พายุเตี้ยนหมู่

เตี้ยนหมู่ เป็นชื่อพายุหมุน เขตร้อน ในรายชื่อ ชุดที่ 4 ลำดับที่ 16 ของมหาสมุทรแปซิฟิก ตะวันตกฝั่งเหนือ ส่งโดยประเทศจีน พายุเตี้ยนหมู่นั้นอาจหมายถึง

Dian Mu is the name of a tropical cyclone on the Pacific Ocean’s fourth and 16th list. north west Sent by China That typhoon could mean

 • พายุไต้ฝุ่นเตี้ยนหมู่ (พ.ศ. 2547) (เจเอ็มเอ: T0406, เจทีดับเบิลยูซี: 09W, ปากาซา: เฮเลน) – พายุที่ส่งผลกระทบ กับประเทศญี่ปุ่น
 • พายุโซนร้อน กำลังแรง เตี้ยนหมู่ (พ.ศ. 2553) (เจเอ็มเอ: T1004, เจทีดับเบิลยูซี: 05W, ปากาซา: เอสเตร์)
 • พายุโซนร้อน เตี้ยนหมู่ (พ.ศ. 2559) (เจเอ็มเอ: T1608, เจทีดับเบิลยูซี: 11W) – พายุที่ส่งผลกระทบ กับประเทศ ในภูมิภาคอินโดจีน

ประกาศกรมอุตุฯ ระบุตอนหนึ่งว่า จังหวัดที่คาดว่า จะมีฝนตกหนัก ถึงหนักมากบางแห่ง ในวันที่ 25 กันยายน 2564

ภาคเหนือ

 • จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • จังหวัดเชียงใหม่
 • จังหวัดลำพูน
 • จังหวัดลำปาง
 • จังหวัดแพร่
 • จังหวัดอุตรดิตถ์
 • จังหวัดสุโขทัย
 • จังหวัดพิษณุโลก
 • จังหวัดกำแพงเพชร
 • จังหวัดพิจิตร
 • จังหวัดตาก
 • จังหวัดเพชรบูรณ์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • จังหวัดเลย
 • จังหวัดหนองบัวลำภู
 • จังหวัดหนองคาย
 • จังหวัดอุดรธานี
 • จังหวัดขอนแก่น
 • จังหวัดร้อยเอ็ด
 • จังหวัดกาฬสินธุ์
 • จังหวัดมหาสารคาม
 • จังหวัดชัยภูมิ
 • จังหวัดนครราชสีมา
 • จังหวัดบุรีรัมย์
 • จังหวัดสุรินทร์

ภาคกลาง

 • จังหวัดนครสวรรค์
 • จังหวัดลพบุรี
 • จังหวัดอุทัยธานี
 • จังหวัดชัยนาท
 • จังหวัดสระบุรี
 • จังหวัดสิงห์บุรี
 • จังหวัดอ่างทอง
 • จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • จังหวัดสุพรรณบุรี
 • จังหวัดกาญจนบุรี
 • จังหวัดราชบุรี
 • จังหวัดสมุทรสาคร
 • จังหวัดสมุทรสงคราม
 • จังหวัดนครปฐม
 • จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ภาคตะวันออก

 • จังหวัดนครนายก
 • จังหวัดปราจีนบุรี
 • จังหวัดสระแก้ว
 • จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • จังหวัดชลบุรี
 • จังหวัดระยอง
 • จังหวัดจันทบุรี
 • จังหวัดตราด

จึงขอให้ประชาชน ติดตามประกาศ จากกรมอุตุนิยมวิทยา อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ ให้จัดเจ้าหน้าที่ ติดตามข้อมูล การระบายน้ำ จากเขื่อนเจ้าพระยา อย่างใกล้ชิด และประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัท ห้างร้าน ที่ประกอบกิจการ ในแม่น้ำเจ้าพระยา

เช่น งานก่อสร้างเขื่อน ป้องกันตลิ่ง แพร้านอาหารริมน้ำ แพเรือ โดยสารสาธารณะ เป็นต้น และประชาชน ที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่ง แม่น้ำเจ้าพระยา ให้เฝ้าระวัง และติดตาม สถานการณ์ ระดับน้ำ ในแม่น้ำเจ้าพระยา และประกาศ เตือนภัย จากหน่วยงานราชการ อย่างใกล้ชิด

รวมถึง เตรียมพร้อม ในการขนย้าย สิ่งของขึ้น ที่สูง ให้พ้นจาก แนวน้ำท่วม และระมัดระวัง อันตราย จากการสัญจรทางน้ำ ตลอดจน ประสานองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ จัดเตรียม วัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกล ด้านสาธารณภัย เพื่อเตรียมความพร้อม ปฏิบัติการ ให้ความช่วยเหลือ ประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง

ปภ.ในฐานะ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานสถานการณ์ ผลกระทบ จากฝนตกหนัก ถึงหนักมาก ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน ถึงวันที่ 25 กันยายน ได้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่ 19 จังหวัด ได้แก่

 • จังหวัดเชียงราย
 • จังหวัดเชียงใหม่
 • จังหวัดลําปาง
 • จังหวัดตาก
 • จังหวัดสุโขทัย
 • จังหวัดพิษณุโลก
 • จังหวัดเพชรบูรณ์
 • จังหวัดพิจิตร
 • จังหวัดกําแพงเพชร
 • จังหวัดชัยภูมิ
 • จังหวัดเลย
 • จังหวัดนครราชสีมา
 • จังหวัดศรีสะเกษ
 • จังหวัดปราจีนบุรี
 • จังหวัดสระแก้ว
 • จังหวัดจันทบุรี
 • จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • จังหวัดราชบุรี
 • จังหวัดนครศรีธรรมราช

รวม 65 อำเภอ 189 ตำบล 807 หมู่บ้าน 5 เขตเทศบาล ประชาชนได้รับผลกระทบ 18,436 ครัวเรือน สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 14 จังหวัด ปลายฝนต้นหนาว

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *