สถาปนิกต่างกับวิศวกรอย่างไร? ทำไมต้องให้สถาปนิกออกแบบบ้าน ไม่ใช่วิศวกร?

เรื่องความสับสนระหว่างวิชาชีพ เกี่ยวกับการก่อสร้างสำหรับคนนอกวงการมักเกิดขึ้นได้เสมอ โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมของบ้านเรา ที่การพูดถึงวิชาชีพในสื่อเช่นหนังหรือละคร มักไม่ได้พ่วงความรู้ความเข้าใจในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ สักเท่าไหร่ รวมถึงข่าวและสารคดีที่พูดถึงวิชาชีพหรือบุคคลสำคัญในแวดวงการก่อสร้างก็มีน้อยมาก จนทำให้ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพทั้งสองในสาธารณะช่างน้อยนิด ไม่ต้องแปลกใจเลยที่ผมเองซึ่งเป็นสถาปนิกจะเคยโดนถามว่าควรจะใส่เหล็กเส้นขนาดไหนดีในคาน และเคยได้ยินว่ามีคนจะหาวิศวกรมาออกแบบบ้านให้ตัวเอง อันที่จริงถ้าอธิบายให้กระชับและเข้าใจง่ายๆ ก็คือ สถาปนิก มีหน้าที่ออกแบบรูปร่าง หน้าตา และการใช้สอยของอาคารบ้านเรือน ส่วนวิศวกร (สาขาที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง) มีหน้าที่ออกแบบคำนวณเกี่ยวกับโครงสร้างอาคาร รวมถึงระบบไฟฟ้า ระบบระบายน้ำ…