ทิศสร้างบ้าน วางผังบ้านอย่างไร ให้ถูกทิศทางแดด ลม ฝน

สายลมช่วยพัดพาความเย็นสบายชื่นใจเข้ามายังร่างกาย ทั้งยังนำพาความร้อนและความไม่สบายตัวออกไปด้วย ทำให้เกิดอากาศถ่ายเท ดังนั้นบ้านที่ดี ที่จะทำให้ผู้อยู่อาศัยอยู่สบายได้ต้องเป็นบ้านที่มีลมหมุนเวียน มีช่องเปิดทางเข้าออกของลมที่เหมาะสม และถูกต้องตามตำแหน่งทิศทาง ออกแบบบ้าน ธรรมชาติและหลักการของลม เกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมิของอากาศ โดยอากาศที่มีอุณหภูมิสูง จะมีความหนาแน่นน้อยกว่าอากาศที่มีอุณหภูมิต่ำ อากาศที่ร้อนกว่าจะลอยตัวขึ้นสูงและอากาศที่เย็นกว่าจะเคลื่อนที่มาแทนในแนวระนาบ ดังนั้นทุกครั้งที่เราโดนลมพัดผ่านเราจึงรู้สึกเย็นสบาย ลมที่พัดผ่านตามหลักการที่กล่าวมาถือว่าเป็นลมเย็น แต่ข้อควรระวัง คือ ลมก่อนที่จะพัดเข้าสู่ตัวบ้าน ต้องห้ามมีแหล่งกำเนิดของไอร้อน เช่น…