วางแผนงบประมาณ

สิ่งแรกที่ทุกคนจะต้องคำนึงถึงเป็นอันดับแรก ๆ หากคิดจะสร้างบ้านใหม่สักหลัง ก็คือ เรื่องของงบประมาณ ว่าจะต้องเตรียมงบประมาณไว้เท่าไหร่ ถึงจะพอกับบ้านที่ต้องการ ซึ่งงบประมาณที่ต้องเตรียมควรจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ คือ 2.1 งบประมาณถมดิน ก่อนที่จะสร้างบ้านใหม่ สิ่งหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงก่อน ก็คือที่ดินของเรา  อันดับแรกต้องดูก่อนว่าที่ดินที่เรามีอยู่นั้น จำเป็นต้องถมดินเพื่อปรับระดับพื้นหรือไม่ เพราะการถมดินถือเป็นรากฐานที่สร้างความมั่นคงให้กับบ้าน หากดูแล้วไม่จำเป็นต้องปรับต้องถมก็เริ่มจัดการขั้นตอนต่อไปได้ แต่หากประเมินดูแล้วว่า …