โครงสร้างส่วนต่างๆของบ้าน

ก่อนที่เราจะสร้างบ้านเราต้องใช้เวลาการวางแผน และออกแบบบ้าน เพื่อการใช้งานให้มีประสิทธิภาพให้ได้มากที่สุด โดยก่อนจะสร้างบ้านจริง ตัวเจ้าของบ้านเองควรทราบถึงว่า โครงสร้างส่วนต่างๆของบ้าน ที่แท้จริงนั้นมีอะไรบ้าง เพื่อการดูแลรักษาต่อไปในอนาคต โครงสร้างส่วนต่างๆของบ้าน เสาเข็ม เสาเข็ม มีหน้าที่รับน้ำหนักอาคารแล้วถ่ายลงสู่ชั้นดิน เสาเข็มที่ใช้กับอาคารขนาดเล็กเช่นบ้านนั้น เสาเข็มคอนกรีตระบบตอก ใช้กับอาคารทั่วไป ความสั้นยาวของเข็มขึ้นอยู่กับลักษณะดินของพื้นที่นั้นๆ และขนาด ของอาคาร โดยทั่วๆไป บ้านเดี่ยวที่ปลูกสร้างในเขตกรุงเทพฯจะใช้ความยาวเข็มอยู่ที่ประมาณ 20…