Tag: กระเบื้องหลังคา

ทำอย่างไร เมื่อต้องมุงหลังคาบ้านใหม่ในหน้าฝน

คำนึงถึงความปลอดภัย มีความระมัดระวังในทุกขั้นตอนการมุงหลังคา ในการมุงหลังคาช่วงหน้าฝน นอกจากการดูแลรักษาวัสดุและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยต่อสภาพอากาศแล้ว การคำนึงถึงความปลอดภัยในระหว่างการติดตั้งหลังคายังเป็นขั้นตอนที่ควรให้ความสำคัญเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากช่วงที่มีฝนตกจะทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายในขณะมุงหลังคาบ้าน หรืออาจทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันได้ ในขั้นตอนก่อนการติดตั้งจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าโครงหลังคาอยู่ในสภาพที่แห้งสนิทดี และวัสดุที่นำมาใช้มุงหลังคาอย่างแผ่นกระเบื้องก็ควรมีความแห้งปราศจากความเปียกชื้น เพื่อช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการติดตั้ง และช่วยลดการสะสมความชื้นในวัสดุได้อีกทางหนึ่ง ตรวจสอบการรั่วซึมหลังมุงหลังคาเสร็จ แม้จะเป็นช่วงหน้าฝนที่อาจดูเป็นอุปสรรคต่อการมุงหลังคาบ้าน แต่ในช่วงนี้ก็มีข้อดีตรงที่สามารถตรวจเช็ครอยรั่วซึมบนหลังคาได้ทันทีว่ามีจุดใดบ้างที่มีการรั่วซึมจากการมุงหลังคา ซึ่งอาจเป็นช่วงที่เกิดการรั่วซึมจากรอยต่อระหว่างแผ่นกระเบื้องในขณะมุงหลังคา ก็ช่วยทำให้สามารถแก้ไขงานซ่อมแซมหลังคาบ้านที่รั่วซึมได้อย่างทันท่วงที โดยไม่ต้องเสียเวลามานั่งซ่อมหลังคาบ้านใหม่ในภายหลัง เพียงแค่มีการเตรียมพร้อมเป็นอย่างดี ก็สามารถเปลี่ยนการมุงหลังคาบ้านในหน้าฝนให้กลายเป็นเรื่องง่ายที่สามารถทำได้เช่นเดียวกับฤดูกาลอื่น โดยควรมีความระมัดระวังในการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ รวมถึงการใส่ใจและให้ความสำคัญในทุกขั้นตอนการติดตั้งอย่างพิถีพิถันจากทีมช่างที่มีประสบการณ์และความชำนาญสูง…

ทำอย่างไร เมื่อต้องมุงหลังคาบ้านใหม่ในหน้าฝน

คำนึงถึงความปลอดภัยอยู่เสมอ มีความระมัดระวังในทุกขั้นตอนการมุงหลังคา ในการมุงหลังคาช่วงหน้าฝน นอกจากการดูแลรักษาวัสดุและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยต่อสภาพอากาศแล้ว การคำนึงถึงความปลอดภัยในระหว่างการติดตั้งหลังคายังเป็นขั้นตอนที่ควรให้ความสำคัญเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากช่วงที่มีฝนตกจะทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายในขณะมุงหลังคาบ้าน หรืออาจทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันได้ ในขั้นตอนก่อนการติดตั้งจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าโครงหลังคาอยู่ในสภาพที่แห้งสนิทดี และวัสดุที่นำมาใช้มุงหลังคาอย่างแผ่นกระเบื้องก็ควรมีความแห้งปราศจากความเปียกชื้น เพื่อช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการติดตั้ง และช่วยลดการสะสมความชื้นในวัสดุได้อีกทางหนึ่ง ออกแบบบ้าน