กรมพละทำคลิปนันทนาการเพื่อสุขภาพร่างกายจิตใจปชช.

กรมพลศึกษา เป็นห่วงสุขภาพทั้งจิตใจและร่างกายของประชาชน จึงจัดกิจกรรมออนไลน์ให้คนรักสุขภาพได้ออกกำลังกาย และนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมนันทนาการทั้งดนตรี ศิลปะ หัตถกรรม นาฏศิลป์ อีกมากมาย เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างในช่วงที่ต้องกักตัวเองที่บ้านป้องกันโควิด-19 และเพื่อผ่อนคลายความเครียด  ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา กล่าวว่า ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เราต้องมีการปรับตัวอยู่บ้านมากขึ้นและไม่เครียดด้วยการจัดสรรเวลาทำกิจกรรมต่าง ๆ โดยกรมพลศึกษาได้จัดให้มีกิจกรรมออนไลน์เปิดให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมเพิ่มขึ้นทั้งการออกกำลังกายท่าต่างๆ ที่ทำตามได้โดยง่าย และกิจกรรมนันทนาการ…