ทต.หนองจ๊อม ชาวบ้านหมู่ 3 และ 6 กดดันเรียกร้อง โครงการ​พัฒนาหมู่บ้าน​

ทต.หนองจ๊อม ชาวบ้านหมู่ 3 และ 6 กดดันเรียกร้อง โครงการ​พัฒนาหมู่บ้าน​

ทต.หนองจ๊อม ชาวบ้านหมู่ 3 และ 6 กดดันเรียกร้อง โครงการ​พัฒนาหมู่บ้าน​ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลาประมาณ 14.30​ น. ที่เทศบาลตำบลหนองจอม มีชาวบ้าน 2 หมู่บ้านในตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

จำนวน 40 คน เดินทางมาเรียกร้องต่อนายชัชวาล เล็กธำรง นายกเทศมนตรีตำบลหนองจ๊อม และ ส.ท.บุญทรง แก้วนนท์, ส.ท.ประมวล โกวิทชัยวิวัฒน์. ส.ท.จันธยา ไคร้แสง กลุ่มสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองจ๊อมเขตที่ 1

ลงพื้นที่รับเรื่องร้องเรียน ภายหลังทราบข่าวว่าถูกยุบแผนพัฒนาโครงการของหมู่บ้านที่เคยผ่านการประชาคม ไปแล้วและชาว บ้านหมู่ 6 ได้เสนอโครงการแผนพัฒนาหมู่บ้านกรณีปัญหาน้ำท่วมแต่ไม่ได้รับการ นำเสนอโครงการ ที่จะมีการประชุมสภาสมัยวิสามัญในวันพรุ่งนี้ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *