ฝ่ายปกครองตำบลสูงเม่น สำรวจความเดือดร้อนของชาวบ้าน

ฝ่ายปกครองตำบลสูงเม่น สำรวจความเดือดร้อนของชาวบ้าน

ฝ่ายปกครองตำบลสูงเม่น สำรวจความเดือดร้อนของชาวบ้าน ตลอดทั้นวัน ของวันอาทิตย์ ที่ 26 กันยายน 2564 นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ได้มอบหมายให้ นายเพ็ญ ก่อกอง กำนัน ตำบลสูงเม่น ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน ในเขตตำบลสูงเม่น อาสาสมัคร พัฒนาสังคม เสือมังกร

และความมั่นคงของมนุษย์ ตำบลสูงเม่น ออกสำรวจ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการ และ ผู้สูงอายุ ในตำบล สูงเม่นเพื่อหาทางช่วยเหลือ ตามลำดับ ต่อไป ฝ่ายปกครองตำบลสูงเม่น ขอขอบคุณทุกคน ที่ได้ออกปฏิบัติงาน จนงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *