อำเภอสันทราย จัดบริการ​เคลื่อนที่​ ฉีดวัคซีน​โควิด-19

อำเภอสันทราย จัดบริการ​เคลื่อนที่​ ฉีดวัคซีน​โควิด-19

อำเภอสันทราย จัดบริการ​เคลื่อนที่​ ฉีดวัคซีน​โควิด-19 วันอังคาร ที่​ 7 กันยายน​ 2564 ช่วงเวลาประมาณ 09.00​ -​ 15.00​ น.​ ศูนย์​ปฏิบัติการ​ควบคุมโรค​อำ​เภอสันทราย​ ร่วมกับ​ โรงพยาบาล​สันทราย​ สำนักงานสาธารณสุข​อำ​เภอสันทราย​ จัดหน่วยบริการฉีดวัคซีน​วัคซีน​ป้องกันโรคติด​เชื้อไวรัส​โค​โร​นา ​2019​ (COVID-19)​

เคลื่อนที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่กลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค ในพื้นที่ตำบลแม่แฝก และตำบลแม่แฝกใหม่ ที่ไม่สะดวกในการเดินทางไปฉีดวัคซีน ​เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน​ป้องกัน​โรค​ติดเชื้อ​ไวรัส​โค​โร​นา​ 2019​

ณ โดมหน้าเทศบาล​ตำบล​เจดีย์​แม่ครัว​ ตำบล​แม่แฝกใหม่​ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยหน่วยบริการเคลื่อนที่นี้ จะดำเนินการลงพื้นที่ในห้วงระหว่างวันที่ 7-​9 กันยายน​ 2564​ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับวัคซีน​ป้องกัน​โรค​ COVID-19 อย่างทั่วถึง

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *