เทศบาลตำบลร้องกวาง ให้กองช่างทำความสะอาดรางระบายน้ำและไฟฟ้า

เทศบาลตำบลร้องกวาง ให้กองช่างทำความสะอาดรางระบายน้ำและไฟฟ้า

เทศบาลตำบลร้องกวาง ให้กองช่างทำความสะอาดรางระบายน้ำและไฟฟ้า เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 นายพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม นายเมศมนตรีตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องอกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลร้องกวาง เสือมังกร

ออกปฏิบัติหน้าที่ ล้างทำความสะอาด ท่อระบาย บริเวณตลาดสดเย็น เพื่อป้องกันกลิ่นเหม็น และอาจเป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุง นอกจากนั้นกองช่างเทศบาลตำบลร้องกวาง ได้รับแจ้งมีไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ขัดข้องในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลร้องกวาง จำนวน 11 จุดเจ้สหน้าที่ปฏิบัติงานและได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อย

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *