มทร.ล้านนา มอบพื้นที่จัดตั้ง รพ.สนามดอยสะเก็ด รองรับผู้ป่วยในพื้นที่

มทร.ล้านนา มอบพื้นที่จัดตั้ง รพ.สนามดอยสะเก็ด รองรับผู้ป่วยในพื้นที่

มทร.ล้านนา มอบพื้นที่จัดตั้ง รพ.สนามดอยสะเก็ด รองรับผู้ป่วยในพื้นที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ อ.ดอยสะเก็ด, โรงพยาบาลดอยสะเก็ด, สสอ.ดอยสะเก็ด และเทศบาลในสังกัด อ.ดอยสะเก็ด จัดตั้งโรงพยาบาลสนามดอยสะเก็ด ณ มทร.ล้านนา อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ สล็อต โดยมีการปรับพื้นที่อาคารสำนักงาน ให้เป็นโรงพยาบาลสนามอย่างแท้จริง เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ อ.ดอยสะเก็ด

และมีพิธีเปิดโรงพยาบาลสนามดอยสะเก็ด ขึ้นเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 โดยมี ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา นายกิตติพัฒน์ กะวัง นายอำเภอดอยสะเก็ด และ นพ.ปรีชา สิริจิตราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอยสะเก็ด ร่วมพิธีเปิด สำหรับโรงพยาบาลสนามดอยสะเก็ด จะรองรับผู้ติดเชื้อที่มีภูมิสำเนาใน อ.ดอยสะเก็ด

เพื่อลดความแออัดจากโรงพยาบาลสนาม ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา โดยขณะนี้สามารถรองรับผู้ป่วยจำนวน 100 เตียง (หญิง 50 เตียง, ชาย 50 เตียง) ภายใต้ดูแลของโรงพยาบาลดอยสะเก็ด และสามารถเพิ่มจำนวนเตียงได้ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง โดยโรงพยาบาลสนามดอยสะเก็ดเริ่มรับผู้ป่วยในวันนี้ (19 ตุลาคม 2564) จำนวน 10 ราย

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *