นายอำเภอพญาเม็งราย มอบบ้านตามโครงการฯ ประจำปี 2564

นายอำเภอพญาเม็งราย มอบบ้านตามโครงการฯ ประจำปี 2564

นายอำเภอพญาเม็งราย มอบบ้านตามโครงการฯ ประจำปี 2564 วันพุธ ที่ 29 กันยายน 2564 เมื่อเวลาประมาณ 11.00 น. นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย เสือมังกร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ปลัดอำเภอ เสมียนตราอำเภอ สมาชิกกิ่งกาชาด และผู้นำชุมชนในพื้นที่

ได้ดำเนินการมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ อันได้แก่ นางจันทร์ดี ชาวสวน ตามโครงการเหล่ากาชาดร่วมสมทบสร้างบ้านแก่ผู้ยากไร้ประจำปี 2564 ณ บ้านเลขที่ 74 หมู่ที่ 14 ตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย โครงการเหล่ากาชาดร่วมสมทบสร้างบ้านแก่ผู้ยากไร้ประจำปี 2564

เป็นโครงการที่เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย จะร่วมสมทบทุนในการซ่อมสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ใน 18 อำเภอของจังหวัดเชียงราย ซึ่งพื้นที่อำเภอพญาเม็งรายได้พิจารณาให้นางจันทร์ดี ชาวสวน ชาวบ้านตำบลแม่เปา

ให้ได้รับเลือกเข้าร่วมโครงการ ซึ่งนอกจากบ้านที่ทางเหล่ากาชาดได้ร่วมสมทบทุนสร้างแล้ว ทางกิ่งกาชาด อำเภอพญาเม็งราย ยังมอบถุงยังชีพให้กับนางจันทร์ดี เพื่อไว้ใช้บรรเทาความเดือดร้อนในยุคของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อีกด้วย

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *