เสน่ห์โคมล้านนา หรือโคมไต อนุรักษ์การทำโคมส่งเสริมให้นักเรียนมีอาชีพ

เสน่ห์โคมล้านนา หรือโคมไต อนุรักษ์การทำโคมส่งเสริมให้นักเรียนมีอาชีพ

เสน่ห์โคมล้านนา หรือโคมไต อนุรักษ์การทำโคมส่งเสริมให้นักเรียนมีอาชีพ นักเรียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 บ้านทุ่งพร้าว ร่วมผลิตทำโคมล้านนา สร้างรายได้สู่นักเรียนในช่วงหยุดเรียนยุคโควิด-19 และเพิ่มทักษะทางอาชีพ สล็อต ซึ่งเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม สืบสานและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น

นายเรืองศักดิ์ ขาวสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) ได้เผยว่าการทำโคมไฟแบบล้านนา หรือโคมไต ทางโรงเรียนได้มีการพัฒนาต่อยอดมาทุก ๆ ปี โดยมีนายปรีชา สอนมาลา หรือครูหมู ผู้เชี่ยวชาญการทำโคม ได้เป็นผู้ฝึกสอนให้กับนักเรียนในช่วงที่ โรงเรียนหยุดเรียน ในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

ซึ่งเดิมส่วนมากจะใช้กระดาษสา หรือกระดาษว่าวในการทำและตกแต่งโคม ปัจจุบัน ได้มีการพัฒนามาเป็นการทำโคมด้วยผ้าสีสันต่าง ๆ หลากหลายสีสวยงาม คงทน ต่อแดดและฝน สามารถเก็บไว้ได้นาน โดย นักเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดทำโคมล้านนา จำนวน 300 ลูก เพื่อสร้างรายได้ในช่วงหยุดเรียน และเพิ่มทักษะทางอาชีพและทักษะชีวิต ส่งขายให้กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำหรับการทำโคมไต หรือโคมล้านนา สนับสนุนส่งเสริม โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมประเพณี และเพิ่มมูลค่าสินค้าให้กับกลุ่มนักเรียน เป็นการอนุรักษ์การทำโคมไต เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีอาชีพมีรายได้ มีทักษะภายใต้การสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ซึ่งจะเตรียมไว้ใช้ประดับประดาตกแต่งตามสถานที่ราชการ ตามบ้านเรือน ตามถนน ตั้งแต่ทางเข้า อ.แม่สะเรียง ในงานประเพณีออกหว่า หรือเทศกาลออกพรรษา ช่วงปลายเดือนตุลาคมของทุกๆ ปี

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *