นายอำเภอดอยเต่า แจ้งเตือนชาวดอยเต่า เตรียมรับมือน้ำท่วมอีกระลอก

นายอำเภอดอยเต่า แจ้งเตือนชาวดอยเต่า เตรียมรับมือน้ำท่วมอีกระลอก

นายอำเภอดอยเต่า แจ้งเตือนชาวดอยเต่า เตรียมรับมือน้ำท่วมอีกระลอก นายนิติปกรณ์ แสงสุวรรณ นายอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ด้วยพยากรณ์อากาศประจำวันพุธ ที่ 22 กันยายน 2564 จากกรมอุตุนิยมวิทยา แจ้งว่าในพื้นที่ภาคเหนือ มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ ฝนตกหนักมากถึงหนักมากบางแห่ง เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักมาก UFABET

ในส่วนของอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ยังมีฝนตกในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่องสถานการณ์น้ำในหลายพื้นที่ ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจนไหลท่วมเข้าพื้นที่การเกษตรบางส่วน พื้นที่ถนนหมู่บ้าน/ชุมชน ปริมาณน้ำในแหล่งกักเก็บ อ่างเก็บน้ำแม่หาดอยู่ในระหว่างเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำ

จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ในทุกพื้นที่ โดยให้ กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหาร. ส่วนตาบล. (ศูนย์ ปภ.อปท.) กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ได้ดำเนินการ ดังนี้

  1. แจ้งเตือนประชาชนอาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัย ทราบสถานการณ์เป็นระยะ และดำรงการสื่อสารเพื่อขอรับการช่วยเหลือจากภาครัฐในทุกช่องทาง
  2. ให้ กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทุกระดับในพื้นที่ อำเภอดอยเต่า ดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัย เตรียมความพร้อมในทุก ๆ ด้าน 24 ชั่วโมง
  3. จัดชุดปฏิบัติการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๆ เข้าดำเนินการป้องกันภัยฯ ทันที เมื่อประเมินแล้วว่าภัยทวีความรุนแรง
  4. หากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรง ให้ผู้อำนวยการ อปท. เตรียมการอพยพประชาชน ในพื้นที่เสี่ยงเข้าพื้นที่ปลอดภัย
  5. มีปัญหา/อุปสรรค ให้กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เร่งรายงาน กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทราบ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *