สารพัดโรคร้าย อันตรายที่มากับ “ยุง” ช่วงกลางฤดูฝน

สารพัดโรคร้าย อันตรายที่มากับ “ยุง” ช่วงกลางฤดูฝน

สารพัดโรคร้าย อันตรายที่มากับ “ยุง” ช่วงกลางฤดูฝน เมื่อพูดถึงยุงแล้ว คนมักจะนึกถึงยุงลาย จากการศึกษาเป็นที่ทราบกันว่า ยุงตัวผู้จะอายุสั้นกว่ายุงตัวเมีย เมื่อตัวเมียวางไข่ 2-3 วัน ไข่จะกลายเป็นลูกน้ำ บาคาร่า และจากลูกน้ำก็กลายเป็นตัวโมง 4-5 วัน ใช้เวลาทั้งหมด 6-7 วัน ก่อนจะเติบโตเป็นยุง

การจะกำจัดวงจรชีวิตของยุงลายจึงจะต้องขจัดแหล่งที่มีน้ำขังทุกอาทิตย์ จะทำให้สามารถตัดวงจรการเกิดยุงลายได้ โรคที่เกิดจากยุงมีหลากหลายโรค ไม่ว่าจะเป็น โรคไข้เลือดออก โรคชิคุนกุนยา โรคไข้ซิกา และโรคอื่นๆ เช่นโรคเท้าช้าง โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ โรคไข้เหลือง ฯลฯ

“โรคไข้เลือดออก”

ในอดีตเราคิดว่าเป็นโรคที่เกี่ยวกับเด็กเท่านั้น เนื่องจากเด็กเป็นโรคนี้จำนวนมาก แต่ในปัจจุบันอัตราของการติดเชื้อ และการเสียชีวิตกลับกลายเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ในวัยกลางคนมากขึ้น โดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคไตเรื้อรัง กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่แพทย์ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

จากข้อมูลของการติดเชื้อไข้เลือดออกปีที่ผ่านมา (2563) มีผู้ติดเชื้อประมาณ 7 หมื่นราย ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 30- 50 ปี และพบว่าสถิติการเสียชีวิตลดลงกว่าอดีตที่ผ่านมามาก สืบเนื่องมาจากการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมากขึ้น เมื่อผู้ป่วยต้องสงสัยว่าติดเชื้อก็จะมาโรงพยาบาลเร็วขึ้น แพทย์ก็รักษาได้เร็วขึ้น อัตราการเสียชีวิตก็ลดลง

อาการของโรคไข้เลือดออก…

เมื่อถูกยุงลายที่นำเชื้อไข้เลือดออกกัด จะมีอาการเป็นจุดจ้ำๆ เนื่องจากเกล็ดเลือดต่ำ มีไข้สูงเฉียบพลันระดับ 39-40 องศาฯ หน้าจะแดงมาก ในขณะที่มีไข้จะมีอาการปวดศีรษะมากๆ ปวดกล้ามเนื้อ (ไข้เลือดออก และไข้หวัดใหญ่ จะค่อนข้างคล้ายกัน) แต่ไข้หวัดใหญ่จะมีอาการ ไอ มีน้ำมูก ซึ่งจะคล้ายกับโควิด-19

ในขณะที่ไข้เลือดออก อาการไอ มีน้ำมูก จะไม่เด่น แต่จะมีอาการปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นอาการไม่ว่าจะด้วย ไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก หรือโควิด-19 อาการระดับแรกจะรู้สึกไม่สบายตัว มึน ปวดศีรษะนิดๆ เพลียหาวบ่อย รู้สึกไม่ปกติ แพทย์จะแนะนำให้ดื่มน้ำในปริมาณที่มากๆ ให้พักผ่อนมากให้เพียงพอ หากใครมีอาการดังกล่าวแนะนำว่าไม่ต้องรอนานให้รีบพบแพทย์ทันที

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *