การตกลงเจรจาว่าจ้าง และ การให้ความร่วมมือ กับนักสืบ

การตกลงเจรจาว่าจ้าง และ การให้ความร่วมมือ กับนักสืบ

การตกลงเจรจาว่าจ้าง ในส่วนของ ตรงนี้ท่านต้องเจรจากับสำนักงานนักสืบให้ชัดเจนว่าสิ่งที่ท่านต้องการคือ อะไร สิ่งที่ต้องการจากงานนี้ เช่น ข้อมูลหลักฐาน เอกสารสำคัญ พยาน ฯลฯ ระยะเวลาที่ต้องการให้จบงาน รวมทั้งการตกลงเรื่องค่าใช้จ่าย ซึ่งเรื่องต่าง ๆ เหล่านี้ล้วน ตรวจสอบธุรกิจ

เป็นข้อมูลพื้นฐานที่ผู้ว่าจ้างทำกำหนดให้ชัดเจน ก่อนเข้ารับบริการ ไม่เช่นนั้นอาจจะเกิดปัญหาการได้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความ ต้องการ หลักฐานไม่เพียงพอ หรือใช้เวลานานกว่าที่ท่านต้องการได้

การให้ความร่วมมือ ข้อนีถือเป็นหนึ่งในส่วนสำคัญของการทำงาน หากคุณสงสัยพฤติกรรมบุคคล เช่นสงสัยว่ามีหุ้นส่วนหรือพนักงานฉ้อโกง อย่าเริ่มถามคำถามที่ชี้เฉพาะเจาะจง หรืออย่าแสดงปฏิกิริยาสงสัยออกไป เพราะจะเป็นการทำให้ผู้ร้ายไหวตัวทัน หากคุณสงสัยให้สังเกตผู้ต้องสงสัยห่าง ๆ

จนมั่นใจว่าน่าจะใช่ จากนั้นค่อยว่าจ้างนักสืบ และปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเขา นอกจากนี้การปกปิดความจริงก็อาจจะส่งผลเสียต่องาน หลาย ๆ งานไม่ประสบผลสำเร็จ หรือปิดงานล่าช้า เพราะผู้ว่าจ้างไม่กล้าพูด ความจริง ฃ

ซึ่งวิธีแก้ปัญหาคือ ตกลงกับสำนักงานนักสืบว่าขอจ้างโดยไม่เปิดเผยตัวตนได้ แต่โดยพื้นฐานสำนักงานนักสืบหลาย ๆ ที่จะมีมาตรการป้องกันความลับรั่วไหลอยู่แล้ว ซึ่งสำนักงานนักสืบที่เป็นมืออาชีพจะระมัดระวังเรื่องนี้เป็นพิเศษอยู่แล้ว หากความลับของลูกค้ารั่วไหลนั่นเท่ากับชื่อเสียงของสำนักงานเองที่จะเสียไป มากกว่า

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *