คกก.โรคติดต่อเชียงใหม่ เห็นชอบให้เปิด On Site 40 โรงเรียน

คกก.โรคติดต่อเชียงใหม่ เห็นชอบให้เปิด On Site 40 โรงเรียน

คกก.โรคติดต่อเชียงใหม่ เห็นชอบให้เปิด On Site 40 โรงเรียน เมื่อวันอังคาร ที่ 14 กันยายน 2564 ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ตอบคำถามผู้สื่อข่าว กรณีแนวทางการให้โรงเรียนเปิดการเรียนการสอนแบบ On Site ว่า

กลุ่มโรงเรียนที่นำเสนอมาตการต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ในการประชุมเมื่อวานนี้ (13 กันยายน) เกี่ยวกับมาตรการในการเปิดโรงเรียนเพื่อจัดการเรียนการสอนตามปกติ มีด้วยกันทั้งสิ้น 40 โรงเรียน แยกเป็นกลุ่มโรงเรียนอาชีวศึกษา 4 โรงเรียน กลุ่มโรงเรียนนานาชาติ 16 โรงเรียน และกลุ่มโรงเรียนเอกชนอีก 20 โรงเรียน

“โรงเรียนที่จะผ่านและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จะต้องมีการนำเสนอแผนการปฏิบัติที่ชัดเจนแสดงต่อคณะกรรมการฯ ไม่ใช่เพียงแค่มาบอกว่าการจัดให้มีจุดคัดกรองกี่จุด มีการเว้นระยะห่างมากน้อยเท่าไร แผนที่โรงเรียนที่ต้องนำเสนอที่สำคัญ

อาทิ คุณครูฉีดวัคซีนได้มากน้อยเท่าไร หากมีการตรวจพบผู้ติดเชื้อในโรงเรียนจะมีแผนการจะปิดเรียน/เปิดเรียนอีกครั้งอย่างไร มีสถานที่กักตัวสำหรับเด็กนักเรียนที่มีอายุต่ำกว่า 10 ปี ไว้รองรับหรือไม่ เด็กที่อยู่ในหอพักคุณครูมีการติดตามอย่างไร มีมาตรการรองรับอย่างไรหากครูหรือบุคลากรที่อยู่ในโรงเรียนเกิดเป็นกลุ่มเสี่ยง มาตรการส่วนหนึ่งที่ยกมาเหล่านี้ต้องมีแผนที่ชัดเจน” ดร.ทรงยศฯ กล่าว

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *