หอการค้าเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้บริหารไนท์ซาฟารี และคณะ

หอการค้าเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้บริหารไนท์ซาฟารี และคณะ

หอการค้าเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้บริหารไนท์ซาฟารี และคณะ เมื่อวาน วันพุธ ที่ 8 กันยายน 2564 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นายสมฤทธิ์ ไหคำและนายพัลลภ เเซ่จิว

ให้การต้อนรับ นายสายสิทธิ์ เจตสิกทัต รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เเละผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพิงคนคร, นางสาวฐิติรัตน์ ต๊ะวันวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนครเเละผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

พร้อมคณะ เข้าพบเพื่อเเนะนำตัว เเละหารือเรื่องแผนพัฒนาเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับทุกวัย เข้าชมได้ทั้งช่วงกลางวัน เเละกลางคืน รวมถึงแผนการพัฒนาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวในทุกมิติ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *