Category: สังคม

ปภ.รายงานยังคงมี สถานการณ์อุทกภัยในภาพรวม 13 จังหวัด

ปภ.รายงานยังคงมี สถานการณ์อุทกภัยในภาพรวม 13 จังหวัด เมื่อช่วงเช้า วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลาประมาณ 09.30 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานอิทธิพล พายุเตี้ยนหมู่ พายุไลออนร็อก พายุคมปาซุ และร่องมรสุม พาดผ่าน…

เทศบาลตำบลร้องกวาง ให้กองช่างทำความสะอาดรางระบายน้ำและไฟฟ้า

เทศบาลตำบลร้องกวาง ให้กองช่างทำความสะอาดรางระบายน้ำและไฟฟ้า เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 นายพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม นายเมศมนตรีตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องอกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลร้องกวาง เสือมังกร ออกปฏิบัติหน้าที่ ล้างทำความสะอาด ท่อระบาย บริเวณตลาดสดเย็น เพื่อป้องกันกลิ่นเหม็น และอาจเป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุง นอกจากนั้นกองช่างเทศบาลตำบลร้องกวาง…

กรมทหารพรานที่ 36 จัดการฝึกทบทวนการปฏิบัติฉับพลัน

กรมทหารพรานที่ 36 จัดการฝึกทบทวนการปฏิบัติฉับพลัน เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 พันเอก สมรรถชัย แปงสาย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 จัดให้กำลังพลของหน่วยทำการฝึกตามแผนเผชิญเหตุทางน้ำ เสือมังกร ให้กับชุดปฏิบัติการหน่วยทหารขนาดเล็กฯ และชุดบรรเทาสาธารณภัยของหน่วย ได้ทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบภัยพิบัติ เพื่อให้กำลังพลมีความรู้ความชำนาญ ในการใช้อุปกรณ์สำหรับการกู้ภัย และการช่วยเหลือต่างๆ,…

กิจกรรมตักบาตรบนเมก สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

กิจกรรมตักบาตรบนเมก สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลาประมาณ 07.00 น. เทศบาลเมืองแพร่ นำโดยนายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพร่ ผู้อำนวยการกองคลัง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา เสือมังกร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดชัยมงคล…

นายอำเภอพญาเม็งราย มอบบ้านตามโครงการฯ ประจำปี 2564

นายอำเภอพญาเม็งราย มอบบ้านตามโครงการฯ ประจำปี 2564 วันพุธ ที่ 29 กันยายน 2564 เมื่อเวลาประมาณ 11.00 น. นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย เสือมังกร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ปลัดอำเภอ เสมียนตราอำเภอ…

สารพัดโรคร้าย อันตรายที่มากับ “ยุง” ช่วงกลางฤดูฝน

สารพัดโรคร้าย อันตรายที่มากับ “ยุง” ช่วงกลางฤดูฝน เมื่อพูดถึงยุงแล้ว คนมักจะนึกถึงยุงลาย จากการศึกษาเป็นที่ทราบกันว่า ยุงตัวผู้จะอายุสั้นกว่ายุงตัวเมีย เมื่อตัวเมียวางไข่ 2-3 วัน ไข่จะกลายเป็นลูกน้ำ บาคาร่า และจากลูกน้ำก็กลายเป็นตัวโมง 4-5 วัน ใช้เวลาทั้งหมด 6-7 วัน ก่อนจะเติบโตเป็นยุง…

ถอดบทเรียนโครงการ เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ถอดบทเรียนโครงการ เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันอังคาร ที่ 28 กันยายน 2564 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจัดหวัดแพร่ ในฐานะเลขานุการ ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ ยิงปลา นายวัฒนา ผาทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นายวีฤทธิ กวยะปาณิก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่…

ฝ่ายปกครองตำบลสูงเม่น สำรวจความเดือดร้อนของชาวบ้าน

ฝ่ายปกครองตำบลสูงเม่น สำรวจความเดือดร้อนของชาวบ้าน ตลอดทั้นวัน ของวันอาทิตย์ ที่ 26 กันยายน 2564 นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ได้มอบหมายให้ นายเพ็ญ ก่อกอง กำนัน ตำบลสูงเม่น ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน ในเขตตำบลสูงเม่น…

ปกครองบุกจับ คาสวนลำไยหลังนัดเล่นเย้ยกฎหมาย ไม่สนโควิด

ปกครองบุกจับคาสวนลำไยหลังนัดเล่นเย้ยกฎหมาย ไม่สนโควิด เมื่อช่วงเย็น วันพฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน 2564 เวลาประมาณ 18.00 น. โดยการอำนวยการของ นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอเมืองลำพูน UFABET ได้สั่งการให้ นายประกอบ ยอดยา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง,…

เดือดร้อนหนัก กลุ่มควาญช้าง ปางช้างแม่สา ประท้วงไม่ได้เงิน 3 เดือน

เดือดร้อนหนัก กลุ่มควาญช้าง ปางช้างแม่สา ประท้วงไม่ได้เงิน 3 เดือน เมื่อช่วงเย็น วันพุธ ที่ 22 กันยายน เวลาประมาณ 16.30 น. ที่บริเวณหน้าปางช้างแม่สา ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จัวหวัดเชียงใหม่ ได้มีกลุ่มพนักงานและควาญช้างร่วม 100…