Category: ทั่วไทย

เชียงใหม่ 26 องศา พยากรณ์อากาศ ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 14 ตุลาคม 2564

พยากรณ์อากาศ ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 14 ตุลาคม 2564 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าสู่พายุโซนร้อน “คมปาซุ” บริเวณอ่าวตังเกี๋ย เสือมังกร ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้มีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน…

เทศบาลตำบลร้องกวาง ให้กองช่างทำความสะอาดรางระบายน้ำและไฟฟ้า

เทศบาลตำบลร้องกวาง ให้กองช่างทำความสะอาดรางระบายน้ำและไฟฟ้า เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 นายพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม นายเมศมนตรีตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องอกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลร้องกวาง เสือมังกร ออกปฏิบัติหน้าที่ ล้างทำความสะอาด ท่อระบาย บริเวณตลาดสดเย็น เพื่อป้องกันกลิ่นเหม็น และอาจเป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุง นอกจากนั้นกองช่างเทศบาลตำบลร้องกวาง…

กิจกรรมตักบาตรบนเมก สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

กิจกรรมตักบาตรบนเมก สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลาประมาณ 07.00 น. เทศบาลเมืองแพร่ นำโดยนายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพร่ ผู้อำนวยการกองคลัง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา เสือมังกร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดชัยมงคล…

โจรบุกเดียวชิงทอง 12 บาท กลางเมืองลำพูน ตำรวจเร่งออกติดตามจับตัวอยู่

โจรบุกเดียวชิงทอง 12 บาท กลางเมืองลำพูน ตำรวจเร่งออกติดตามจับตัวอยู่ เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 3 ตุลาคม 2564 เวลาประมาณ 10.15 น. ศูนย์รับแจ้งเหตุ 191 ฝ่ายงานสื่อสาร บก.ภ.จังหวัดลำพูน รับแจ้ง มีเหตุชิงทรัพย์ (ว.131)…

เสน่ห์โคมล้านนา หรือโคมไต อนุรักษ์การทำโคมส่งเสริมให้นักเรียนมีอาชีพ

เสน่ห์โคมล้านนา หรือโคมไต อนุรักษ์การทำโคมส่งเสริมให้นักเรียนมีอาชีพ นักเรียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 บ้านทุ่งพร้าว ร่วมผลิตทำโคมล้านนา สร้างรายได้สู่นักเรียนในช่วงหยุดเรียนยุคโควิด-19 และเพิ่มทักษะทางอาชีพ สล็อต ซึ่งเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม สืบสานและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น นายเรืองศักดิ์ ขาวสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) ได้เผยว่าการทำโคมไฟแบบล้านนา หรือโคมไต…

จังหวัดตาก ถนนขาด ฝนถล่มน้ำป่ากัดเซาะ ถนนทรุดตัว

จังหวัดตาก ถนนขาด ฝนถล่มน้ำป่ากัดเซาะ ถนนทรุดตัว เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 30 กันยายน 2564 เวลาประมาณ 08.00 น. สถานการณ์ฝนตกอย่างหนัก ติดต่อหลายวันในพื้นที่ จังหวัดตาก ที่ผ่านมา ทำให้ในพื้นที่ เสือมังกร อำเภอบ้านตาก และ…

นายอำเภอพญาเม็งราย มอบบ้านตามโครงการฯ ประจำปี 2564

นายอำเภอพญาเม็งราย มอบบ้านตามโครงการฯ ประจำปี 2564 วันพุธ ที่ 29 กันยายน 2564 เมื่อเวลาประมาณ 11.00 น. นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย เสือมังกร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ปลัดอำเภอ เสมียนตราอำเภอ…

สารพัดโรคร้าย อันตรายที่มากับ “ยุง” ช่วงกลางฤดูฝน

สารพัดโรคร้าย อันตรายที่มากับ “ยุง” ช่วงกลางฤดูฝน เมื่อพูดถึงยุงแล้ว คนมักจะนึกถึงยุงลาย จากการศึกษาเป็นที่ทราบกันว่า ยุงตัวผู้จะอายุสั้นกว่ายุงตัวเมีย เมื่อตัวเมียวางไข่ 2-3 วัน ไข่จะกลายเป็นลูกน้ำ บาคาร่า และจากลูกน้ำก็กลายเป็นตัวโมง 4-5 วัน ใช้เวลาทั้งหมด 6-7 วัน ก่อนจะเติบโตเป็นยุง…

ถอดบทเรียนโครงการ เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ถอดบทเรียนโครงการ เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันอังคาร ที่ 28 กันยายน 2564 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจัดหวัดแพร่ ในฐานะเลขานุการ ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ ยิงปลา นายวัฒนา ผาทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นายวีฤทธิ กวยะปาณิก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่…

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดลำพูน รับรางวัลชนะเลิศ

นางวริยา สนิทวาที ผู้อำนวยการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว (ศสค.) เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลสุดยอดการจัดการความรู้ เพื่อการพัฒนางาน เสือมังกร (KM Awards) ประจำปี 2564 ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว…