Category: การศึกษา

“ตรีนุช” ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียน 1 พฤศจิกายน

“ตรีนุช” ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียน 1 พฤศจิกายน เมื่อวันจันทร์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การเปิดภาคเรียนที่ 2 / 2564 ของสถานศึกษา ในจังหวัดสมุทรสาคร…

เสน่ห์โคมล้านนา หรือโคมไต อนุรักษ์การทำโคมส่งเสริมให้นักเรียนมีอาชีพ

เสน่ห์โคมล้านนา หรือโคมไต อนุรักษ์การทำโคมส่งเสริมให้นักเรียนมีอาชีพ นักเรียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 บ้านทุ่งพร้าว ร่วมผลิตทำโคมล้านนา สร้างรายได้สู่นักเรียนในช่วงหยุดเรียนยุคโควิด-19 และเพิ่มทักษะทางอาชีพ สล็อต ซึ่งเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม สืบสานและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น นายเรืองศักดิ์ ขาวสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) ได้เผยว่าการทำโคมไฟแบบล้านนา หรือโคมไต…