ส.จักรยานจับมือกท.ท่องเที่ยวจัดปั่นกระตุ้นเศรษฐกิจระยอง

ส.จักรยานจับมือกท.ท่องเที่ยวจัดปั่นกระตุ้นเศรษฐกิจระยอง

พลเอก เดชา เหมกระศรี

พลเอก เดชา เหมกระศรี สมาคมกีฬาจักรยานฯ ได้รับมอบหมายจาก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, การกีฬาแห่งประเทศไทย” ให้จัดกิจกรรมปั่นจักรยานในรูปออกทริป เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจให้จังหวัดระยอง ภายใต้ชื่อกิจกรรม ”ปั่นปลอดภัยไประยองฮิ  “RAYONGHI ”TripNewNormal” ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2563นี้ อ่านต่อเพิ่มเติม

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *