กิจกรรมตักบาตรบนเมก สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

กิจกรรมตักบาตรบนเมก สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

กิจกรรมตักบาตรบนเมก สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลาประมาณ 07.00 น. เทศบาลเมืองแพร่ นำโดยนายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพร่ ผู้อำนวยการกองคลัง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา เสือมังกร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดชัยมงคล พนักงานเทศบาลและพี่น้องประชาชน

ร่วมทำบุญตักบาตรบนเมกทุกวันพุธ ณ บริเวณประตูชัยกำเเพงเมืองแพร่ (เมก) พร้อมทั้งเชิญชวนให้ใช้ตระกร้าหรือถุงผ้า แทนถุงพลาสติกในการใส่ของทำบุญตักบาตร และแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมือง รักษาอัตลักษณ์การแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมืองของจังหวัดแพร่ และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

จากนั้นได้รับฟังธรรมเทศนาจากคณะพระสงฆ์วัดน้ำคือ เรื่อง “อโรคยา ปรมาลาภา การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ” ไม่ว่าจะเป็นยุคใดสมัยใดก็ยังเป็นคำพูดที่ฟังดูแล้วไม่ล้าสมัย เพราะคงจะไม่มีใครปฏิเสธว่าการมีสุขภาพดี มีค่ากว่าการมีเงินทองร้อยล้านด้วยซ้ำไป เพราะแม้ว่าจะมีเงินมากองจนท่วมตัวก็ไม่สามารถซื้อสุขภาพที่ดีให้กลับคืนมาได้ ตัวเราเท่านั้นที่จะเป็นผู้กำหนดพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของเรา

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *