รร.สอนกอล์ฟเชาวรัตน์จับมือ ม.เกริก เปิดหลักสูตรกอล์ฟฯ

รร.สอนกอล์ฟเชาวรัตน์จับมือ ม.เกริก เปิดหลักสูตรกอล์ฟฯ

โรงเรียนสอนกอล์ฟเชาวรัตน์

โรงเรียนสอนกอล์ฟเชาวรัตน์ (ซีจีเอ) ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเกริก จัดงานแถลงข่าวเปิด “หลักสูตรกอล์ฟเครือข่าย และธุรกิจ” ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยเกริก เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สำหรับนักบริหาร นักธุรกิจ และผู้นำองค์กรต่างๆ เพื่อสร้างเครือข่าย ต่อยอดธุรกิจ ผ่านการศึกษาการเล่นกอล์ฟ

งานดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดี ม.เกริก เป็นประธานในงานดังกล่าว พร้อมด้วย โปรเชาวรัตน์ เขมรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนกอล์ฟเชาวรัตน์, ผศ.ดร.ธนชาติ ประทุมสวัสดิ์ ประธานหลักสูตร ขึ้นแถลงถึงวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างหลักสูตรนี้ขึ้นมา

หลักสูตรดังกล่าวทางมหาวิทยาลัยเกริกหวังว่าจะเป็นแนวทางให้ บุคคลที่สนใจในกีฬากอล์ฟทั้งที่เล่นเป็นอยู่แล้ว หรือยังเล่นไม่เป็น ได้มีโอกาสเรียนรู้ และใช้กีฬากอล์ฟเพื่อเป็นสื่อกลางในการมีเพื่อน สร้างเครือข่าย โดยจะรับเพียงรุุ่นละ 50 คน เรียนทุกวันศุกร์ช่วงบ่าย โดยใช้เวลาเรียนทั้งสิ้น 62 ชม. ประกอบด้วย ภาคทฤษฎี จำนวน 16 ชั่วโมง และ ภาคปฏิบัติจำนวน 46 ชั่วโมง

ประโยชน์สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟ พร้อมกับเกิดทักษะในการเล่นกีฬากอล์ฟ และ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านกีฬากอล์ฟและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเกริกให้เป็นที่รู้จักในแวดวงกีฬาและธุรกิจมากขึ้น

สนับสนุนโดย UFABET

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *