ศบค.ยกจักรยานต้นแบบแข่งนิวนอร์มัล

ศบค.ยกจักรยานต้นแบบแข่งนิวนอร์มัล

พลเอก เดชา

พลเอก เดชา กล่าวว่า ผู้แทนสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ได้รายงานผลการดำเนินการต่อที่ประชุม ในขณะที่ผู้แทนจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งทำหน้าที่เป็นหน่วยงานติดตามและประเมินผล ก็ได้กล่าวแสดงความชื่นชมต่อการจัดกิจกรรม ”ปั่นปลอดภัย ไประยองฮิ”

ทั้งนี้ พลเอก ณัฐพล ได้กล่าวขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดระยอง ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมจักรยาน, วิ่งมาราธอน และคอนเสิร์ต ในรูปแบบ New Normal ซึ่งแนวทางในการดำเนินการต่างๆ นั้น ก็จะสามารถเอามาเป็นต้นแบบนำไปปรับใช้ในพื้นที่อื่นๆ ในการจัดกิจกรรมในรูปแบบเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน เพื่อให้กระบวนการทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการกีฬา สามารถเดินหน้าต่อไปได้ อ่านต่อเพิ่มเติม

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *