เปิด “พาร์ค รัน ไทยแลนด์” ชวนคนไทย 30 จังหวัดร่วมกิจกรรมวิ่ง

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานแถลงข่าวโครงการ พาร์ค รัน ไทยแลนด์ (Park Run Thailand) ที่สเตเดียม วัน (STADIUM ONE) เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

โดยมี นางสาวดารณี ลิขิตวรศักดิ์ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานคณะอนุกรรมการด้านกีฬา ในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (ไอโอซี), ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา, นายประชุม บุญเทียม ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาภูมิภาค การกีฬาแห่งประเทศไทย, นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย, นางสาวสุพิชชา วงค์จันทร์ กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, นายเอกวัฒน์ ลี้เทียน หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมกีฬา กองการกีฬา กรุงเทพมหานคร, ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), นายประสาร จิระชัยสกุล ประธานมูลนิธิสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย และ ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ร่วมงานด้วย 

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานคณะอนุกรรมการด้านกีฬา ในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (ไอโอซี)

สนับสนุนโดย UFABET