ข้อควรรู้ก่อนและหลังติดตั้งฟิล์ม

ข้อควรรู้ก่อนและหลังติดตั้งฟิล์ม

ข้อควรรู้ก่อนติดตั้งฟิล์ม

ข้อควรรู้ก่อนติดตั้งฟิล์ม

1. รับทราบถึงคุณสมบัติของฟิล์มว่าแต่ละรุ่นมีคุณสมบัติอย่างไร

2. การติดทับจุดไข่ปลาบางส่วนไม่สามารถติดได้ และอาจทำให้ฟิล์มหลุดลอกก่อนหมดอายุการใช้งาน เนื่องจากพื้นผิวกระจกไม่เรียบ

3. การติดตั้งฟิล์มอาจส่งผลต่อเส้นไล่ฝ้า และเสาอากาศอาจชำรุดเสียหายได้ ซึ่งไม่อยู่ในรายละเอียดการรับประกันคุณภาพ

4. รับทราบถึงวิธีการดูแลรักษาฟิล์มที่ถูกต้อง (รายละเอียดตามข้อควรรู้ภายหลังการติดตั้งฟิล์ม)

5. รับทราบถึงวิธีการตรวจสอบคุณภาพฟิล์มภายหลังการติดตั้ง(รายละเอียดตามข้อควรรู้การตรวจสอบคุณภาพการติดตั้งฟิลมรถยนต์)

6. รับทราบถึงวิธีการกรอกบัตรลงทะเบียนรับใบรับประกันคุณภาพ และรายละเอียดข้อยกเว้นการรับประกันคุณภาพ(รายละเอียดตามข้อควรรู้การรับประกันคุณภาพ)

7. ทัศนวิสัยจากการมองผ่านกระจกเมื่อเปรียบเทียบกับกระจกติดฟิล์มกรองแสงอาจแตกต่างกันได้บ้าง

8. การติดฟิล์มบดบังบริเวณตัวรับสัญญาณระบบนำทาง หรือเนวิเกเตอร์ อาจส่งผลต่อการรับสัญญาณ (ถ้ามี)

9. การติดฟิล์มที่กระจกบานหน้ารุ่นใดๆ ก็ตามที่เคลือบด้วยโลหะเมื่อขับผ่นไฟสีเหลืองเข้ม จะเกิดลักษณะลายน้ำขึ้นมาจากคอนโซลด้านหนรถ และเมื่อขับผ่านไฟสีเหลืองเข้ม ไปแล้ว ลักษณะลายน้ำก็จะหายไป ฟิล์มติดรถยนต์

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *