บุญวาทย์ตบเก็บชัยลูกยางเยาวชนปทท.

บุญวาทย์ตบเก็บชัยลูกยางเยาวชนปทท.

การแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน

การแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 (ปีที่ 36) ประจำปี 2563 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 16 -22 สิงหาคม 2563 ณ ยิมเนเซียม 1,000 ที่นั่ง สนามกีฬาชากังราว จังหวัดกำแพงเพชร

โดยผลการการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชนทีมชายโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จ.นครสวรรค์ ชนะ ทีมโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย จ.เชียงราย ด้วยสกอร์ 3-0 เซต (25-15,25-17,25-11) โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ จ.เชียงใหม่ ชนะ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จ.เพชรบูรณ์ ด้วยสกอร์ 3-0 เซต (25-15, 25-16, 25-18)

โรงเรียนลานกระบือวิทยาคม จ.กำแพงเพชร ชนะ ทีมโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม จ.เชียงราย  ด้วยสกอร์ 3-0 เซต (25-16,25-15,25-21)  ทีมโรงเรียนกีฬา อบจ.พิษณุโลก จ.พิษณุโลก ชนะ ทีมโรงเรียนพญาลอ จ.พะเยา ด้วยสกอร์ 3-0 เซต (25-13, 25-12, 25-14), โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง ชนะ ทีมโรงเรียนภูซางวิทยาคม จ.พะเยา ด้วยสกอร์ 3-0 เซต (25-10, 25-12, 25-21) โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จ.เชียงราย ชนะ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลีเทคนิคลานนา จ.เชียงใหม่ ด้วยสกอร์ 3-0 เซต (25-20, 25-21, 2522)    

แทงบอลออนไลน์

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *