กรมพละทำคลิปนันทนาการเพื่อสุขภาพร่างกายจิตใจปชช.

กรมพละทำคลิปนันทนาการเพื่อสุขภาพร่างกายจิตใจปชช.

กรมพลศึกษา

กรมพลศึกษา เป็นห่วงสุขภาพทั้งจิตใจและร่างกายของประชาชน จึงจัดกิจกรรมออนไลน์ให้คนรักสุขภาพได้ออกกำลังกาย และนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมนันทนาการทั้งดนตรี ศิลปะ หัตถกรรม นาฏศิลป์ อีกมากมาย เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างในช่วงที่ต้องกักตัวเองที่บ้านป้องกันโควิด-19 และเพื่อผ่อนคลายความเครียด

 ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา กล่าวว่า ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เราต้องมีการปรับตัวอยู่บ้านมากขึ้นและไม่เครียดด้วยการจัดสรรเวลาทำกิจกรรมต่าง ๆ โดยกรมพลศึกษาได้จัดให้มีกิจกรรมออนไลน์เปิดให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมเพิ่มขึ้นทั้งการออกกำลังกายท่าต่างๆ ที่ทำตามได้โดยง่าย และกิจกรรมนันทนาการ

เช่น ดนตรี ศิลปะ หัตถกรรม นาฏศิลป์ไทย ส่วนในกลุ่มผู้สูงอายุที่ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยง ผมอยากแนะนำวิธีการป้องกันโควิด-19ได้ที่ดีที่สุด คือควรหมั่นออกกำลังกาย พักผ่อนให้เพียงพอ รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งการออกกำลังกายสม่ำเสมอนอกจากจะช่วยทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วยังช่วยให้มีสุขภาพจิตใจและอารมณ์ที่ดี  อันจะส่งผลทำให้เราดูแลตนเองได้ดีรวมถึงดูแลคนรอบข้างได้ดีด้วย

“ช่วงนี้ เราขอความร่วมมือให้ประชาชนงดออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมต่างๆ บริเวณพื้นที่โดยรอบสนามกีฬาแห่งชาติ แต่กรมพลศึกษา ก็ได้ทำคลิปตัวอย่าง 5 ท่าออกกำลังกายที่บ้านต้านโควิด-19 ที่ทุกคนสามารถทำตามได้ที่บ้าน โดยสามารถรับชมคลิปวิดีโอแนะนำการออกกำลังกายและองค์ความรู้ต่างๆได้ทางเพจเฟซบุ๊ก กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผมหวังว่าผู้รักสุขภาพทุกคน จะมาออกกำลังกายที่บ้าน สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับตัวเรากันนะครับ” ดร.นิวัตน์ กล่าวทิ้งท้าย เว็บพนัน

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *